Connect with us
just1 mx
Suzuki

Felhasználási szabályzat

A „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu”, mint a Parts Shop Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett internetes site-ok, tiszteletben tartják a szólás, a véleménynyilvánítás, valamint a sajtó szabadságát és ügyelnek arra, hogy a honlapokon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

Aki a „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalakra hirdetést, reklámot, kommentet vagy egyéb anyagot helyez el, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó), egyben elfogadja jelen felhasználási szabályzatot.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Igénybe vehető szolgáltatások:

 • hírlevélre feliratkozás
 • apróhirdetés feladás
 • szöveg-, kép- és videó tartalmak megosztása
 • komment megosztása

2. A szolgáltatások használata során sem a feladott hirdetésekben, sem a megosztott tartalmakban nem szerepelhet olyan, amely

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlásra ösztönözzék;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • a Parts Shop Kft. megítélése szerint sérti üzleti partnereinek vagy az általa üzemeltetett oldalak felhasználóinak jogait;
 • kéretlen (spam) hirdetésnek minősül.

3. Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

 • A „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldaláról kimutató internetes link (kivéve: fizetett hivatkozás);
 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 • dohányáruk, kábítószerek, tudatmódosító anyagok, vagy bármely, hasonló hatású szerek reklámja;
 • védett állatok kereskedelmét elősegítő hirdetés;
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

4. Hirdetések kiemelése

A Felhasználó a hirdetések kezelése menüpontban kiemelheti hirdetését. Ezen szolgáltatás igénybevételének díja emelt díjas SMS vagy banki átutalásos formában kerülhet megfizetésre a Parts Shop Kft. K&H banknál vezetett 10402898-50526549-83861006 számú bankszámlájára.
SMS feladás esetén a felhasználó a kiemelést a regisztráció során megadott telefonszámára érkező kód segítségével élesítheti. Átutalás esetén az összeg beérkezését követően a rendszer kiemeli a hirdetést.
A kiemelések a lejárat időpontját követően automatikusan törlődnek.
A kiemelés sorrendjét az aktiválás időpontja határozza meg. A „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” belső oldalaira a kiemelt hirdetések sorrendjét a rendszer véletlenszerűen határozza meg.

5. Hirdetői csomag

A Felhasználó a megrendelt hirdetői csomagnak megfelelően több terméket is feltölthet. A  hirdetői csomag lejárta után a termékek inaktívvá válnak.
A hirdetői csomagok díjszabása a tesztmotor.hu/hasznaltmotor/dijcsomagok oldalon a Hirdetői csomagok menüpontra kattintva olvasható.

6. Komment elbírálási szabályok

A Felhasználók által feltöltött kommentek, képek és filmek folyamatos moderáláson esnek át, azért, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett site-ok színvonala fenntartható legyen.
A kommentek tartalmára vonatkozóan az I.2. és I.3.) pontban felsorolt korlátozások megfelelően irányadók.
A kommentekbe képeket és filmeket is fel lehet tölteni, amennyiben az adott cikkhez szorosan kapcsolódik. A feltöltött képekre, illetve filmekre szavazni lehet. Az adott napon a legtöbb szavazatot elért feltöltés, másnap a főoldalon is megjelenik. A legtöbb szavazatot elért feltöltést feltöltő Felhasználó pedig nyereményjátékon vehet részt.

 

II. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

1. A Felhasználók jogai és kötelezettségei

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” internetes site-ok védjegyoltalmat élveznek, az oldalak, valamint azon megjelenő cikkek, írások szerzői jogi védelem alatt állnak, melyet a Felhasználó mindekor köteles tiszteletben tartani.
Felhasználó a regisztráció során és később is jogosult a hírlevélre felíratkozni, melyről bármikor jogosult leiratkozni. A regisztráció során a rendszer megerősítést kér, így véletlenül és más által nem kerülhet e-mail cím az adatbázisba, csak a regisztrált által. Szolgáltató a Felhasználó e-mail címét és egyéb adatait az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezések szerint kezeli.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapokon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhoz tartozó weboldalak üzemeltetése a Parts Shop Kft. szerverein történik.
Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például: vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
A Parts Shop Kft. által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.
Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a Parts Shop Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a Parts Shop Kft. kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.
Felhasználó elfogadja, hogy a „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalak rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának, a hirdetésfigyelő aktiválásának tényéről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje. A Szolgáltató minden hirdetésen a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre.
A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.
A „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalak megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Parts Shop Kft.-t illeti.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalon megjelentetett hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban.
A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
A Szolgáltató arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.
Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalak a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) legfrissebb változatának használatát támogatja.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.
A Szolgáltató amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

 

III. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalakon elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. A „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalakon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalakon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.
A Parts Shop Kft. nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon felhasználók által elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
 • a rendszer használatából adódó károkért;
 • bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedésért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A Parts Shop Kft. szolgáltatásait

Felhasználó saját felelősségére használja.

 

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalak üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.
Fenntartják továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, az „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:

 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
 • jogsértést megvalósító hirdetés;
 • a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
 • a nem konkrét eladó járműre/cikkre, hanem általában egy cégre, akciókra, használt vagy új járművek kínálatára, termékválasztékra, járművekhez kapcsolódó szolgáltatásokra hívja fel a figyelmet (amennyiben a hirdetés nincs kiemelve);
 • a sorozatosan törölt, majd ismételten feladott hirdetéseket;
 • a hirdetői csomaggal nem rendelkező felhasználók esetében az azonos hirdetőhöz tartozó több hirdetés;
 • duplikált hirdetés (egy hirdetés, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása). Egy regisztrált partner csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést, tehát a regisztrált partner (alhálózatai) sem hirdethetik mindnyájan ugyanazt.

A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.

Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak egy hirdető adatai között szerepelhet. Egy szerződött Partner oldal szolgáltatással rendelkező hirdető összes munkatársa egyetlen hirdetőnek felel meg.
Egy hirdető (magán és szerződött Partner) csak egy e-mail címmel regisztrálhat.
A hirdetések szövegében csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. A „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalakról kifelé mutató link külön szolgáltatás igénybevétele nélkül nem kerülhet bele ebbe a szövegbe.
Fenntartjuk a „tesztauto.hu” és a „tesztmotor.hu” oldalakon elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben a Parts Shop Kft. az egyébként szokásos hirdetési díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek, és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező megfizetni.

A Parts Shop Kft. arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

2014. március 01-től hatályos.

Sportster

Facebook

INSTAGRAM

MPS AIRFORM
caballero